ابزار وبلاگ

حاج عبدالکریم آلبوغبیش

حاج عبدالکریم آلبوغبیش

The official blog of Haj AbdolKarim Alboghobeish

شورا' نماد مردم سالاري

'شورا' نماد مردم سالاري

گروه اسناد و اطلاع رساني- پس از پيروزي انقلاب اسلامي با درايت و روشنگري امام خميني (ره)، ضرورت تشكيل شوراها مطرح و در روز شمار تقويم‌ سياسي‌ - اجتماعي ايران‌، روز نهم‌ارديبهشت‌ ماه‌ به‌ عنوان'‌ روز شورا ها' نامگذاري‌ شده‌ است‌ .

'شورا' نماد مردم سالاري

در مرور منابع‌ تاريخي‌ آورده اند زماني كه منافقين و فرصت طلبان زمان، شكست جنگ احد را نتيجه رايزني و مشورت پيامبر در انتخاب خط دفاعي با تكيه بر نظر شورا مي دانستند و بينش شورايي را زير سوال مي بردند،آياتي از سوي خداوند بر پيامبر نازل شد كه ضمن‌ بيان‌ علل‌ و عوامل‌ شكست‌،‌ پيامبر را به‌ رايزني‌، نظر خواهي‌ و مشورت ‌مجدد از مردم‌ دستور مي داد و بدينگونه‌ عمل شورايي‌ را تاييد و نهاد شورا را تثبيت‌ كرده‌ است.( سوره آل‌ عمران‌ با تاكيد بر آيه 159)

مشورت يعني كنكاش كردن، رأي زدن با هم. در مشورت، تفقد، شكوفايي استعدادها، شناسايي دوستان از دشمنان، گزينش بهترين رأي، ايجاد محبت و علاقه و درس عملي براي ديگران نهفته است.

در قرآن كريم از جايگاه مشورت و انجام آن مطالب مختلفي نقل شده است، از جمله مشورت ملكه سبا با سران كشور، مشورت زن و شوهر در امور خانوادگي، مشورت مؤمنان با هم و مشورت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله با اصحاب و ياران.

رسول اكرم (ص) با مشورت كردن از يك سو، مسلمانان را متوجه اهميت شورا مي كرد و از سوي ديگر، به آنان مي آموخت كه بدين روش عمل كنند و مشورت را به عنوان يك اصل و قسمتي از برنامه حيات اجتماعي خويش قرار دهند.

اما در نظام جمهوري اسلامي از اهميت نقش و جايگاه شوراها نزد معمار كبير انقلاب همين بس كه ايشان‌ به‌ فاصله‌ كمتر از يك‌ ماه‌ پس‌ از انجام رفراندوم‌ جمهوري‌ اسلامي، طي‌ حكمي‌ شوراي‌ انقلاب‌ را موظف‌ فرمودند كه‌ بي‌ درنگ‌ آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ تشكيل‌ شوراها را درجهت‌ حاكميت‌ مردم‌ بر سرنوشت‌ خويش‌ تهيه‌ و تنظيم‌ و به‌ منظور اجرا در اختيار دولت‌ قرار دهند.

شوراها اصول‌ ششگانه‌ اي‌ دارد كه‌ در فصل‌ هفتم قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عنوان‌يكي‌ از راهكارهاي‌ حكومت مردمي در قوانين اسلامي به آن اشاره شده است. در اصل 100 قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌ كه‌ :

'براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند'.

در مطالعه جلد دوم صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ قانون‌اساسي‌ ، به اين مسئله پي مي بريم كه انديشه‌ قانونگذار در آستانه‌ تصويب‌ اين‌ اصل معطوف‌ به‌ ايده‌مردم‌ سالاري‌ و دموكراسي‌ به‌ مفهوم‌ درست‌ كلمه‌ بوده‌ است‌ و يكي‌از راهبردهاي‌ آن‌ را تشكيل شوراهاي‌ محلي، منطقه‌ اي‌ ‌ به‌ مثابه ‌يك‌ نهاد مدني‌ مي‌ دانسته‌ است‌ .

همراهي و همگامي مردم با شوراها نيز نيازمند فراهم بودن بسترهاي مناسب فرهنگي و اجتماعي است و فراهم نمودن اين بسترها نيز بيش از هر چيز بر عهده خود شوراهاست.

مي توان گفت شوراها، بازوي شهرداران و دهياران در اداره شهر يا ده هستند، اهميت شوراهاي شهر، به دليل گستردگي مسايل و مشكلات جامعه شهري بيشتر از شوراهاي روستايي است، بنابراين لازم است افراد متخصص و آگاه به مسائل روز براي اين بخش انتخاب شوند.

اولين انتخابات رسمي شوراها در چارچوب اجراي قانون اساسي روز هفتم اسفند 1377 در راستاي برنامه توسعه سياسي و گسترش نهادهاي مدني و مشاركت عمومي برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاي اصلي و علي البدل از سوي مردم برگزيده شدند و بالاخره در روز نهم ارديبهشت 1378 شوراهاي شهر و روستا به طور رسمي دوره چهار ساله مسئوليت خود را براي تحقق آرمان هاي امام راحل آغاز كردند.

از نمونه بارز موثر بودن نقش شوراها در اداره امور كشور پس از پبروزي انقلاب اسلامي، تشكيل شوراي انقلاب بود كه سبب سامان دادن به اموري شد كه روند توسعه و پيشرفت كشور را تسريع بخشيد كه از آن جمله مي توان به تصويب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوم ارديبهشت سال 1358، ملي شدن بانك ها، سامان بخشيدن به محاكمات دادگاه هاي انقلاب، برگزاري همه پرسي در رابطه با نظام، بررسي پيش نويش قانون اساسي و انتشار آن در جرايد، تصويب قانون شوراهاي محلي، ملي شدن صنايع بزرگ، تصويب آيين نامه مجلس خبرگان و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس شورا و ... اشاره كرد.

مجلس شوراي اسلامي از زماني كه براي اولين بار در آذر 1361 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را در53 ماده به تصويب رساند تا زماني كه در خرداد ماه 1375قانون كنوني شوراها را تصويب كرد، در دوره هاي مختلف قانون مزبور را در چندين مورد حك و اصلاح كرد.

آنچه مسلم است نظام شورايي در قوانين اسلامي از دموكراسي غربي مطلوب تر و جايگاهي برتر دارد ؛ چرا كه در نظام شورايي مطرح در اسلام مردم با دخالت در سرنوشت خويش، حق نظارت بر مجموعه سياست گذاري ها و تصميم گيري ها را دارند و با پيشنهادها و نظرات خود در اجراي امور، مشاركت و نقش موثر خود را بر طبق آيه 'و امرهم شوري بينهم ' در مقاطع مختلف ايفا مي كنند .

هرچند بطور طبيعي در زمان هاي مختلف پيرامون ضرورت‌ تشكيل نهاد مدني‌ شورا و بروز مشكلات خاص سياسي، اجتماعي در حاشيه‌ مسائل مربوط به اين نهاد، مواردي را شاهد هستيم اما بايد با عمق بخشيدن و تامل بيشتر در بحث مديريت‌ شورايي‌، به دنبال آسيب‌ شناسي‌ و رفع آفت هاي مختلف در اين زمينه بود تا بتوان فرهنگ شوراها را در جامعه نهادينه تر كرد.

روز شوراها، روزي است كه قدرت و حاكميت ملت ايران بر سرنوشت خود ثبت و نظام مردم سالاري ديني در جهان تجلي يافت. در اين روز خاص مي توان گفت شوراها به عنوان يك نهاد برگرفته از تعاليم اسلامي و يادگاري بجا مانده از رهبر كبير انقلاب، با مشاركت مردمي، كه در بطن خود نهفته دارند، وحدت و انسجام ملي در كشور را به جهانيان نشان مي دهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۱ساعت 21:20  توسط مرتضی آلبوغبیش ریحانی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:19  توسط مرتضی آلبوغبیش ریحانی  | 

حسینیه ام البنین

حسینیه ام البنین در سال 1390 و توسط حاج عبدالکریم آلبوغبیش و کمک های برادر ایشان عبدالحسین آلبوغبیش واقع در شهرک طالقانی ، روبه روی پاسگاه تاسیس شد . عکس های این حسینیه را در ذیل میبینید:


                   

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ساعت 3:51  توسط مرتضی آلبوغبیش ریحانی  | 

مطالب قدیمی‌تر